Opis kolegija

Maloprodajni oblici i strategije rasta

Kolegij obuhvaća zakonitosti razvoja maloprodajnih oblika (formata), činitelje koji utječu na njihovu pojavu i razvoj, njihov životni ciklus te utjecaj maloprodajnih oblika na izbor strategije rasta maloprodavača. Kroz kolegij studenti će stjecati specifična znanja koja se odnose na kriterije klasifikacije strategije rasta u maloprodaji, pretpostavke za prakticiranje konkretnih strategija rasta, prilika i izazova. Cilj je da studenti:

  • usvoje znanja o potrebnim pretpostavkama za prakticiranje različitih strategija tržišnog ulaska i njihovim obilježjima koja proizlaze iz različitog stupnja kontrole poslovanje i visine rizika kojega je menadžment maloprodavača spreman preuzeti;

  • upoznaju i usvoje znanja o utjecaju robne politike na odabir strategije rasta;

  • razumiju okolnosti u kojima raste značaj strategije višekanalne maloprodaje.