MeMa.net.efzg.hr

MENADŽMENT I MARKETING MALOPRODAJE

stručni diplomski studij

Program studija razvija stručne kompetencije potrebne za savladavanje marketinških i upravljačkih izazova u maloprodaji i postizanje vrhunskih rezultata u ovom poslovnom području - privlačenje kupaca, jačanje konkurentnosti i povećanje profitabilnosti.

ŠTO STUDIJ PRUŽA POLAZNICIMA? 

Ovaj diplomski studij pruža studentima nova specijalizirana znanja, odgovarajuće vještine i unaprjeđenje sposobnosti za izravno uključivanje u radne procese, a potom i upravljačku strukturu maloprodajnih poduzeća. Studij pruža znanja kojima se može postići poslovna izvrsnost u poduzećima. Uz najnovija stručna znanja iz područja maloprodajnog menadžmenta i marketinga polaznici mogu ući u višu razinu organizacije i očekivati bolje plaćena radna mjesta. Vrhunsku visokoobrazovnu uslugu jamči 20 profesora koji izvode nastavu, zatim preko 100 godina tradicije Fakulteta i uz ostale, AACSB, EQUIS, EFMD akreditacije. 

U većini kolegija se koristi e-učenje (razina 1 i razina 2) korištenjem Google Classroom platforme. Student može krojiti studiranje prema svojim potrebama odabirom izbornih kolegija. PLAN STUDIJA.

U težnji da pružimo specijaliziranu uslugu visokog obrazovanja, diplomski studij organizirale su dvije katedre: 

Studij uključuje praksu kod naših partnera, izradu projekta i diplomskog rada. 

Partner našeg studijskog programa je

ZAŠTO SMO POKRENULI NOVI STUDIJSKI PROGRAM?

Trgovina je druga po važnosti djelatnost u domaćem gospodarstvu. Identificiran je nedostatak upravljačkog kadra u tako važnoj gospodarskoj djelatnosti koja raste i brzo se razvija. Postoji potreba za većom stručnošću u upravljanju marketingom, maloprodajnim operacijama te primjeni novih i drugačijih marketinških strategija. Sve veća raznolikost ponude roba i usluga, pritisak na troškove i cijene, složenost opskrbe, pojava sve više inovativnih formata prodavaonica, dinamičnost cijena, sofisticirane tehnike praćenja ponašanja kupaca, on-line i omnikanalna maloprodaja, izražena internacionalizacija poslovanja, inovativni oblici komunikacije s kupcima te razvoj programa lojalnosti i niz drugih obilježja maloprodajnog poslovanja postavljaju velike zahtjeve za što se traži viša razina specijaliziranih znanja i vještina. Studij se izvodi od ak. 2020./2021. i vodi se u Upisniku studijskih programa MZO pod šifrom 2554.

UVJETI UPISA I ECTS BODOVI

Studij je namijenjen prvostupnicima stručnih studija ekonomskih fakulteta i visokih škola iz područja ekonomije i poslovne ekonomije koji su stekli 180 ECTS bodova i žele proširiti svoje znanje i sposobnosti na Ekonomskom fakultetu. Studij mogu upisati i studenti drugih institucija, izvan ovog kruga, prema uvjetima Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Upisi počinju pretprijavama početkom listopada za tekuću akademsku godinu. Studij se može upisati kao redoviti ili izvanredni, a upisna kvota za 2023/24. je 45 za redovni i 45 za izvanredni studij

Nakon završetka studija stječe se 120 ECTS bodova. Svi obvezni i izborni kolegiji iz ovog studijskog programa nose 6 ECTS bodova, stručna praksa 5, poslovni projekt 3, a diplomski rad 10 ECTS bodova. 

TRAJANJE I VRSTA STUDIJA

Studij traje dvije akademske godine (četiri semestra). Postoji mogućnost izvanrednog studija. Izvanredni studenti su oni koji studiraju isti program kao redovni studenti, ali uz rad ili drugu aktivnost. Polaznici završavaju studij obranom diplomskog rada.


STEČENI STRUČNI NAZIV

Po obrani diplomskog rada i završetku studija polaznici stječu stručni naziv magistar ekonomije (mag. oec.) / magistar menadžmenta i marketinga maloprodaje (HKO razina 7.1.st)