MeMa.net.efzg.hr

MENADŽMENT I MARKETING MALOPRODAJE

specijalistički diplomski stručni studij

Program studija kod polaznika razvija stručne kompetencije potrebne za savladavanje marketinških i upravljačkih izazova u maloprodaji te postizanje vrhunskih rezultata u ovom poslovnom području - privlačenje kupaca, jačanje konkurentnosti i povećanje profitabilnosti.

ŠTO STUDIJ PRUŽA POLAZNICIMA?

Ovaj diplomski studij pruža studentima nova specijalizirana znanja, odgovarajuće vještine i unaprjeđenje sposobnosti za izravno uključivanje u radne procese, a kasnije i upravljačku strukturu maloprodajnih poduzeća. Studij pruža znanja koja mogu osigurati poslovnu izvrsnost u poduzećima. Uz najnovija stručna znanja iz područja maloprodajnog menadžmenta i marketinga polaznici mogu ući u višu razinu organizacije i očekivati bolje plaćena radna mjesta. Vrhunsku visokoobrazovnu uslugu jamči 20 profesora koji izvode nastavu, zatim 100 godina tradicije Fakulteta i uz ostale, AACSB akreditacija. PLAN STUDIJA.

U težnji da pružimo specijaliziranu uslugu visokog obrazovanja, diplomski studij su organizirale dvije katedre:

Studij uključuje praksu kod naših partnera, izradu projekta i diplomskog rada.

Partner našeg studijskog programa je

ZAŠTO SMO POKRENULI NOVI STUDIJSKI PROGRAM?

Trgovina je druga po važnosti djelatnost u domaćem gospodarstvu. Identificiran je nedostatak upravljačkog kadra u tako važnoj gospodarskoj djelatnosti koja raste i brzo se razvija. Postoji potreba za većom stručnošću u upravljanju marketingom, maloprodajnim operacijama te primjeni novih i drugačijih marketinških strategija. Sve veća raznolikost ponude roba i usluga, pritisak na troškove i cijene, složenost opskrbe, pojava sve više inovativnih formata prodavaonica, dinamičnost cijena, sofisticirane tehnike praćenja ponašanja kupaca, on-line i omnikanalna maloprodaja, izražena internacionalizacija poslovanja, inovativni oblici komunikacije s kupcima te razvoj programa lojalnosti i niz drugih obilježja maloprodajnog poslovanja postavljaju velike zahtjeve za što se traži viša razina specijaliziranih znanja i vještina.

UVJETI UPISA I ECTS BODOVI

Studij je namijenjen prvostupnicima stručnih studija ekonomskih fakulteta i visokih škola iz područja ekonomije i poslovne ekonomije koji su stekli 180 ECTS bodova i žele proširiti svoje znanje i sposobnosti na Ekonomskom fakultetu. Studij mogu upisati i studenti drugih institucija, izvan ovog kruga, prema uvjetima Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Upisi počinju pretprijavama početkom listopada za tekuću akademsku godinu. Studij se može upisati kao redovni ili izvanredni, a kvota je 75 polaznika.

Nakon završetka studija stječe se 120 ECTS bodova. Svi obvezni i izborni kolegiji iz ovog studijskog programa nose 6 ECTS bodova, stručna praksa 5, poslovni projekt 3, a diplomski rad 10 ECTS bodova.

TRAJANJE I VRSTA STUDIJA

Studij traje dvije akademske godine (četiri semestra). Postoji mogućnost izvanrednog studija. Izvanredni studenti su oni koji studiraju isti program kao redovni studenti, ali uz rad ili drugu aktivnost. Polaznici završavaju studij obranom diplomskog rada.


STEČENI STRUČNI NAZIV

Po obrani diplomskog rada i završetku studija polaznici stječu naziv Stručni specijalist / specijalistica menadžmenta i marketinga maloprodaje (struč. spec. oec.)