Kompetencije

Izvrsnost

Polaznici studijskog programa stječu visokokvalificirana znanja, vještine i sposobnosti za obavljanje složenih poslova poglavito na upravljačkim pozicijama u maloprodajnim poduzećima koja uključuju donošenje i provedbu strategija i uvođenje novih operacija u tržišnim uvjetima u kojima vlada velika konkurencija.

Svakog našeg polaznika stimuliramo na poslovnu izvrsnost u profesionalnoj karijeri. Izvrsnost ima uporište u pronalaženju najboljih prilika, privlačenju profitabilnih kupaca od konkurenata i stvaranje iznadprosječne stope povrata.

Nakon završenog studija polaznici mogu konkurirati, zaposliti se i razvijati profesionalnu karijeru na rukovodećim radnim mjestima u maloprodajnim organizacijama poglavito u odjelu marketinga, financija, nabave, planiranja, odnosa s kupcima, ljudskih resursa, web prodaje kao i na pozicijama voditelja ili poslovođe prodavaonice, regionalnog menadžera, menadžera za razvoj i inovacije, ali i drugih odgovornih pozicija.

U velikim proizvodnim poduzećima maloprodaja je nerijetko organizirana kao maloprodajna mreža prodavaonica što polaznicima širi mogućnosti za zapošljavanje. Trend uvođenja omnikanalne maloprodaje u maloprodajnim poduzećima također traži nove profile kompetencija.

Veliki maloprodavači i maloprodajni lanci vrlo su moćna poduzeća koja se šire i traže profil stručnjaka kakav formiramo na studiju. Polaznici će imati kompetencije i za samostalan ulazak na tržište rada kao mali poduzetnici.