Upis na studij

Aktualne informacije za upis na studij dostupne su na web stranici.

Upisi za ak. godinu 2021/22. su završili.

Osnovni uvjeti za ostvarivanje općeg prava natjecanja kandidata za upis na specijalistički diplomski stručni studij su:

završen stručni studij iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija u trajanju od tri godine,

završen preddiplomski stručni studij iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija i stečenih 180 ECTS bodova,

provedena prijava za postupak rangiranja kandidata.

Prema Odluci o upisnim kvotama za diplomske studije za akademsku godinu 2021./2022. kvota za studij Menadžment i marketing maloprodaje je 45 redovnih studenata i 30 izvanrednih studenata.

Studij mogu upisati i kandidati koji su završili predbolonjski stručni studij Poslovna ekonomija u trajanju od dvije i pol akademske godine (5 semestara) uključujući i 6. semestar na Preddiplomskom stručnom studiju Poslovna ekonomija.