Opis kolegija

Društveno odgovorno upravljanje opskrbnim lancima u maloprodaji


Cilj je kolegija osposobiti studente za društveno odgovorno upravljanje opskrbnim lancima u maloprodaji. Studenti analiziraju procese u opskrbnom lancu te će se upoznati sa specifičnostima upravljanja opskrbnim lancima različitih kategorija proizvoda i robe. Objasnit će se društveno odgovorno poslovanje i specifičnosti društveno odgovornog upravljanja opskrbnim lancima u maloprodaji, s naglaskom na procese u opskrbnom lancu i postizanje konkurentske prednosti.

Studenti će nakon polaganja predmeta biti osposobljeni za:

  • odlučivanje o društveno odgovornim aktivnostima u opskrbnim lancima;

  • analizu specifičnosti upravljanja opskrbnim lancima različitih kategorija proizvoda i roba;

  • lakše razumijevanje koncepta društveno odgovornog poslovanja i njegovog utjecaja na opskrbni lanac iz perspektive maloprodaje;

  • analizu procesa u društveno odgovornom upravljanju opskrbnim lancima;

  • identifikaciju međuovisnosti ekološke i socijalne komponente u upravljanju opskrbnim lancima;

  • primjenu informacijske podrške opskrbnog lanca.