Opis kolegija

Elektronička trgovina


Kolegij obuhvaća konceptualizaciju temeljnih znanja o značaju e-trgovine u suvremenom gospodarstvu. Studenti stječu znanja i vještine potrebne za razumijevanje uloge e-trgovine u povećanju učinkovitosti poduzeća i unaprjeđenju tržišnog nastupa. Upoznaju se s oblicima e-trgovine te njihovim prednostima i rizicima. Kroz seminarsku nastavu obrađuju se dobre prakse elektroničkih prodavaonica.

Kolegij omogućuje stjecanje općenitih kompetencija polaznika:

  • poznavanje položaja elektroničke trgovine u strategiji maloprodaje;

  • prepoznavanje različitih oblika elektroničke trgovine;

  • sposobnost kritičke prosudbe prednosti i nedostataka e-trgovine;

  • razumijevanje utjecaja elektroničke trgovine na suvremene trendove u maloprodaji i gospodarstvu;

  • prepoznati i analizirati nove trendove u e-trgovini.

Kolegij nudi i specifične kompetencije za izvrsnost u profesionalnoj karijeri: aktivno sudjelovanje u planiranju i implementaciji elektroničke prodavaonice; poznavanje posebnih procesa u elektroničkoj prodavaonici; prepoznavanje specifičnih obilježja elektroničke nabave i kritički uvid u njen utjecaj na odnose s dobavljačima; te sposobnost analitičkog uvida u praktičnu primjenu e-trgovine.