Opis kolegija

Ponašanje potrošača i upravljanje odnosima s klijentima

Kupac predstavlja ishodište donošenja svih marketinških odluka. Teorijske i praktične spoznaje koje student dobiva ovim predmetom neophodan su temelj stručnjacima u praksi za donošenje poslovnih odluka i postizanje poslovne izvrsnosti. Cilj je kolegija:

  • upoznati studente s procesom odlučivanja o kupnji i svim čimbenicima koji utječu na kupovnu odluku kao i razumijevanje pojedinih psiholoških, društvenih i situacijskih čimbenika koji utječu na donošenje odluke o kupnji;

  • osposobiti studente za praktičnu primjenu teorijskih saznanja o ponašanju potrošača u maloprodajnom okruženju;

  • objasniti razlike između potrošača i klijenta i važnosti primjene upravljanja odnosima s klijentima kao i razumijevanje odnosa i veza između zadovoljstva, lojalnosti i vrijednosti klijenta;

  • otkriti i pružiti studentima potrebna znanja za rad na poslovima koji su u izravnoj vezi s upravljanjem odnosima s klijentima;

  • usvojiti cjeloviti i integrirani pristup upravljanju odnosima s klijentima u kojemu svi dijelovi poduzeća imaju važnu ulogu na način da klijenta stavljaju u središte svih svojih aktivnosti.