Opis kolegija

Internacionalizacija maloprodaje

Kolegij obuhvaća specifičnosti razvoja maloprodaje kako bi se prepoznale potrebe i prilike za izlazak na strana tržišta. Obradit će se istaknuta uloga tehnologije u internacionalizaciji maloprodaje i osposobiti studente za istraživanje i odabir stranih tržišta, te donošenje odluke o strategijama internacionalizacije trgovinskih poduzeća. Širenje zahtijeva poznavanje organizacije i koordinacije internacionalnih aktivnosti. Na temelju izučavanja praktičnih primjera i analiza studija slučajeva polaznike će se uputiti na dobre prakse internacionalizacije maloprodavača, te će se moći lakše prepoznati osnovne rizike s kojima se maloprodavači susreću na stranim tržištima. Važno je da budu u stanju sigurno i pouzdano ocijeniti postoji li potreba i prilika za izlazak na strano tržište. Cilj kolegija je:

  • izučiti i analizirati prilike i prijetnje stranih tržišta u pogledu regulativnog, gospodarskog, društvenog i kulturološkog okruženja;

  • prenijeti spoznaje o tome kako odabrati strano tržište najprikladnije za širenje maloprodajnih operacija;

  • ocijeniti najbolju strategiju izlaska na strano tržište primjerenu potrebama i mogućnostima maloprodajnog poduzeća;

  • organizirati i koordinirati internacionalne aktivnosti u maloprodaji.