Opis kolegija

Održivi marketing i etika

Kolegij uključuje teme održivosti i etike u marketinškom promišljanju i djelovanju. U okviru kolegija će se predstaviti aktualni etički i izazovi održivosti s kojima se suočavaju suvremena poduzeća, a koji traže učinkovita rješenja i djelotvornost u njihovoj provedbi. Posebna pozornost pri tome se pridaje odlukama i djelovanju u sklopu marketinške funkcije. Osnovna namjera kolegija je osposobiti studente za samostalno osmišljavanje održivog pristupa unutar funkcije marketinga s ciljem unapređenja cjelokupne odgovornosti i odgovorne strategije nastupa na tržištu maloprodajnog poduzeća. Cilj kolegija je:

  • usporediti i kritički analizirati perspektive i koncepte u području marketinške etike i održivog marketinga;

  • ocijeniti utjecaj korporativnih i potrošačkih odluka na ljudski život, društvo i okoliš;

  • identificirati i opisati problematiku i dvojbe održivog marketinga i etike iz perspektive različitih dionika;

  • koristiti različite okvire za analizu komparativnih prednosti i rizika povezanih s održivim marketingom, iskorištavanjem tržišnih prilika i definiranjem marketinških strategija;

  • kritički razmišljati o posljedicama različitih marketinških metoda i alata te primjenjivati principe i perspektivu održivog razvoja i etičkog postupanja u aktivnostima marketinga.