Opis kolegija

Upravljanje lokacijom i izgledom prodavaonice

Ovaj kolegij osposobljava studente za upravljanje lokacijom i izgledom prodavaonice. U sklopu predmeta studenti će teorijski i praktično proći kroz proces izbora lokacije nove prodavaonice, metode izbora lokacije te će se naučiti koristiti suvremenim alatima za izbor lokacije prodavaonice. Ujedno, cilj je predmeta osposobiti studente za analizu izbora lokacije malog trgovca s jednom ili nekoliko prodavaonica, ali i maloprodajnog lanca u kojem se upravlja portfeljem prodavaonica.

Studenti će u sklopu kolegija razviti sposobnost analitičkog promišljanja, sagledavanja problema upravljanja lokacijom iz različitih perspektiva. Bit će u stanju objasniti važnost upravljanja prodajnim prostorom, definirati pojam i ključne elemente upravljanja eksterijerom i interijerom prodavaonice. Studenti će nakon polaganja predmeta biti osposobljeni za:

  • analiziranje različitih vrsta lokacija prodavaonice;

  • razumijevanje odnosa lokacije prodavaonice i strategije maloprodavača;

  • odabir prave lokacije za prodavaonicu;

  • provođenje prostornih analiza u maloprodaji;

  • optimiziranje teritorijalnog razvoja maloprodajne mreže;

  • primjenu suvremenih alata za izbor lokacije prodavaonice;

  • postaviti plan uređenja eksterijera i interijera prodavaonice (uz uvažavanje troškovnih elemenata);

  • primijeniti adekvatnu klasifikaciju unutrašnjosti prodavaonice.