Opis kolegija

Upravljanje asortimanom u maloprodaji

Kolegij je koncipiran tako da studentima na stručnoj razini približi glavnu problematiku upravljanja asortimanom robe u maloprodaji kao jednog od mogućih, a često puta i ključnih elemenata za ostvarivanja konkurentske prednosti. Izvrsnost upravljanja asortimanom predstavlja jednu od ključnih upravljačkih poluga u suvremenoj maloprodaji. Slijedom toga studenti će biti osposobljeni za korištenje najsuvremenijih metoda i alata primijenjenih u praksi za uspješno upravljanje asortimanom.

Studenti će shvatiti važnost upravljanja asortimanom kao mogućem i često puta nužnom izvoru konkurentske prednosti maloprodajnog poduzeća. Bit će sposobni analizirati informacije vezane uz sve elemente procesa upravljanja kategorijama robe. Moći će savladati tehniku korištenja najsuvremenijih računalnih alata za upravljanje kategorijama i evaluirati primjere najbolje prakse procesa trženja. Na nastavi će usvojiti znanja vezana uz specifičnu prilagodbu razlikama u upravljanju asortimanom kod različitih vrsta maloprodajnih poduzeća