Opis kolegija

Upravljanje kvalitetom usluga u maloprodaji

Kvaliteta maloprodajne usluge predstavlja glavnu snagu maloprodajnog poduzeća. Rastući problemi iz područja upravljanja kvalitetom i potrebe za implementacijom sustava upravljanja kvalitetom i njihovog neprekidnog poboljšanja predstavljaju važna pitanja u maloprodaji.

Kroz ovaj kolegij polaznici će se upoznati s problematikom vezanom uz oblikovanje, implementaciju i upravljanje kvalitetom u maloprodaji. Osposobit će se za primjenu različitih koncepata kvalitete i mjerenje kvalitete usluga u maloprodaji. Za praksu je vrlo važno stjecanje specifičnih znanja o normizaciji kvalitete u trgovini i primjeni različitih sustava upravljanja kvalitetom u maloprodaji u težnji menadžmenta ka poslovnoj izvrsnosti. Nakon odslušanog i položenog kolegija studenti će moći:

  • identificirati ključne elemente sustava upravljanja kvalitetom u maloprodaji;

  • analizirati alternativne pristupe za rješavanje specifičnih problema kvalitete usluga;

  • odabrati prikladne metode za mjerenje kvalitete usluge u maloprodaji;

  • identificirati mogućnosti unaprjeđenja kvalitete na temelju rezultata mjerenja;

  • primijeniti normirane sustave upravljanja u maloprodaji;

  • ocijeniti učinkovitost sustava upravljanja kvalitetom u maloprodaji.