Opis kolegija

Zalihe i odnosi s dobavljačima u lancima opskrbe

Na kolegiju će studenti steći znanja o ulozi zaliha i odnosa s dobavljačima u lancima opskrbe. Usvojit će načine kako dizajnirati strateški nastup prema dobavljačima unutar lanca opskrbe. Moći će predložiti strateško usmjerenje odnosa s dobavljačima. Sastavni dio programa kolegija je i implementacija elektroničke nabave i digitalnih komunikacija s dobavljačima. Cilj kolegija je pružiti studentima:

  • temeljna i posebna znanja o značaju upravljanja zalihama u suvremenom poslovanju;

  • okvir za donošenje i provedbu strategije odnosa s dobavljačima unutar suvremenih lanaca opskrbe;

  • metodologiju razlikovanja vrsta zaliha i tipova odnosa s dobavljačima;

Stjecanje specifičnih kompetencija na kolegiju uključuje poznavanje vrsta zaliha, načina normiranja zaliha, te upoznavanje s temeljnim operacijama vezanih uz zalihe. Bit će u mogućnosti dati kritičke ocjene različitih metoda i sustava upravljanja zalihama, vještine i sposobnosti za sudjelovanje u operativnim procesima vezanim za zalihe, razumijevanje metoda i postupaka vezanih uz odabir, ocjenjivanje i segmentaciju dobavljača. Za poslovnu izvrsnost u praksi neizbježna je i procjena prednosti i nedostataka elektroničkih alata u odnosima s dobavljačima.