Stručna praksa

Stručna praksa je boravak i obavljanje poslova u poduzeću u trajanju 80 sati (oko dva tjedna) uvećano za sate oko samostalne izrade Izvješća. Ovaj dio studijskog programa namijenjen je stjecanju praktičnih vještina pri kraju studija i jedan je od oblika integracije nastavnog programa sa stvarnim radnim okruženjem. Kroz ovaj vid uključivanja u organizaciju trgovinskog poduzeća studenti izgrađuju samopouzdanje koje će im biti potrebno kao budućim zaposlenicima.

Za pronalaženje poduzeća i mjesta za praksu otvoreno je više mogućnosti u dogovoru s mentorom (nastavnikom sa studija). Za to kratko vrijeme boravka u poduzeću student ima priliku osjetiti organizaciju, primijeniti znanje i odraditi neke poslove na radnom mjestu. Student započinje stručnu praksu u poduzeću tek nakon pristanka odgovorne osobe poduzeća. Od studenta se očekuje dnevnik o svakodnevnom radu koji na kraju ovjerava odgovorna osoba poduzeća. Student izrađuje i podnosi mentoru Izvješće o obavljenoj praksi. Dnevnik je sastavni dio tog izvješća. Obrazac dnevnika i izvješća dostupni su kod nastavnika. Stručnu praksu poželjno je povezati s izradom poslovnog projekta.

Stručna praksa nosi 5 ECTS bodova.