Stručna praksa

Stručna praksa planirano razdoblje stjecanja iskustva izvan visokog učilišta, na radnom mjestu u poduzeću. Cilj je pomoći studentima da u okviru studijskog programa koje polaze razviju određene vještine, znanja i razumijevanje. Prema programu je predviđeno trajanje stručne prakse od 80 sati (oko dva tjedna) uvećano za sate oko samostalne izrade Izvješća. Ovaj dio studijskog programa namijenjen je stjecanju praktičnih vještina pri kraju studija i jedan je od oblika integracije nastavnog programa sa stvarnim radnim okruženjem. Kroz uključivanje u organizaciju trgovinskog poduzeća studenti izgrađuju samopouzdanje koje će im biti potrebno kao budućim zaposlenicima.

Obaveza je organizatora prakse osigurati kvalitetu i relevantnost stručne prakse, pratiti napredak studenta i priznati bodove ECTS-a dodijeljene za uspješno stečene ishode učenja.

Za pronalaženje poduzeća i mjesta za praksu otvoreno je više mogućnosti u dogovoru s mentorom (nastavnikom sa studija). Za to kratko vrijeme boravka u poduzeću student ima priliku osjetiti organizaciju, primijeniti znanje i odraditi neke poslove na radnom mjestu. Student započinje stručnu praksu u poduzeću tek nakon pristanka odgovorne osobe poduzeća. Od studenta se očekuje dnevnik o svakodnevnom radu koji na kraju ovjerava odgovorna osoba poduzeća. Student izrađuje i podnosi mentoru Izvješće o obavljenoj praksi. Dnevnik je sastavni dio tog izvješća. Obrazac dnevnika i izvješća dostupni su kod nastavnika. Stručnu praksu poželjno je povezati s izradom poslovnog projekta.

Potvrda o obavljeno stručnoj praksi je dokument na temelju kojeg se ostvaruje ishod učenja i ECTS bodovi. Potvrda sadrži ime studenta; naziv poduzeća; kontaktni podatci poduzeća (ulica, grad, telefon, adresa elektroničke pošte, mrežne stranice); djelatnost poduzeća, početak i kraj stručne prakse; detaljan program stručne prakse s popisom zadataka; stečena znanja, vještine i kompetentnost (stečeni ishodi učenja); procjena uspješnosti studenta; datum izdavanja potvrde, ime i potpis odgovorne osobe u poduzeću.

Stručna praksa nosi 5 ECTS bodova.