Stručna praksa

Stručna praksa je planirano razdoblje stjecanja iskustva izvan visokog učilišta, na radnom mjestu u poduzeću. Cilj je pomoći studentima da u okviru studijskog programa koji polaze, razviju određene vještine, znanja i razumijevanje. Prema programu je predviđeno trajanje stručne prakse od 80 sati (oko dva tjedna). Ovaj dio studijskog programa namijenjen je stjecanju praktičnih vještina pri kraju studija i jedan je od oblika integracije nastavnog programa sa stvarnim radnim okruženjem. Kroz uključivanje u organizaciju trgovinskog poduzeća studenti izgrađuju samopouzdanje koje će im biti potrebno kao budućim zaposlenicima.

Obaveza je organizatora prakse osigurati kvalitetu i relevantnost stručne prakse, pratiti napredak studenta i postizanje ishoda učenja za priznavanje ECTS bodova.

Za pronalaženje poduzeća i radnog mjesta za praksu otvoreno je više mogućnosti. Student obavlja stručnu praksu u odgovarajućem poduzeću koje izabere. Prije početka stručne prakse, student-praktikant pribavlja UPUTNICU od voditelja studija. Za to kratko vrijeme boravka u poduzeću student ima priliku osjetiti organizaciju, primijeniti znanje i odraditi neke poslove na radnom mjestu. Student započinje stručnu praksu u poduzeću tek nakon pristanka odgovorne osobe poduzeća. Od studenta se očekuje dnevnik o svakodnevnom radu koji na kraju ovjerava odgovorna osoba poduzeća.

Voditelj studija izdaje i ovjerava UPUTNICU za stručnu praksu kojom se student upućuje u dogovoreno poduzeće. A po okončanju prakse, student uz Prijavnicu za stručnu praksu dostavlja voditelju studija POTVRDU o obavljenoj stručnoj praksi (na poleđini UPUTNICE) koja je dokument na temelju kojeg se ostvaruje ishod učenja i ECTS bodovi. Student podnosi i dnevnik o radu na uvid. Kada je praksa obavljena u referadu se podnosi UPUTNICA, POTVRDA i ovjereni obrazac Prijavnice.

Stručnu praksu poželjno je povezati s izradom poslovnog projekta. Stručna praksa nosi 5 ECTS bodova.