Poslovni projekt

Poslovni projekt je samostalan studentski rad u kojem student povezuje stečena teorijska znanja, modele i koncepcije i objašnjava kako ih primijeniti u praksi, na konkretan poslovni proces i dionike procesa. Poslovni projekt nije samo poslovni plan nego predstavlja izvještaj o postojećem stanju i predloženi plan za budućnost koji tipično podrazumijeva identifikaciju nekih poboljšanja. Poslovni projekt se mentorira i nosi 3 ECTS boda.

Izradom poslovnog projekta student može planirati poduzeće u budućem razdoblju odnosno prognozirati tržišne uvjete, konkurenciju i prodaju kako bi planirao posao. Poslovni projekt se zadaje studentima pri kraju izvođenja studijskog programa kada je već savladan cjelokupan teorijski dio i kada mentor ocjeni da su preko različitih oblika interakcije s poduzećem i predstavnicima poduzeća (npr. stručna praksa) dovoljno razumjeli i stekli predodžbu kako to izgleda u svakodnevnoj praksi. Poslovni projekt na 15-20 stranica može izvrsno otkriti koliko je student uspješno povezao teoriju i praksu. Spoznaja iz poslovnog projekta o kojoj je izvijestio student (npr. poslovanje prodavaonice, utjecaj dinamičnih cijena na privlačenje kupaca ili kako drugačiji prostorni raspored robe može povećati prodaju) može biti izravan novi input prema poboljšanju operacija u maloprodajnom poduzeću.

Ovaj zadatak je vrlo koristan jer u posljednjem semestru pruža priliku za sintezu stečenog znanja i vještina. Isto tako, izrada projekta može zahtijevati i kontakt s menadžmentom (predstavnikom) poduzeća. Temu Poslovnog projekta mora odobriti mentor (nastavnik sa studija), a kako bi se studenti lakše odlučili za temu mogu se usmjeriti na:

trgovinsko poduzeće iz maloprodaje;

prodavaonicu (lanac prodavaonica);

marketinške strategije u maloprodaji (npr. promocija);

glavni poslovni proces (npr. nabava robe).

Nakon što se mentor usuglasi s rukopisom, student dostavlja mentoru poslovni projekt zajedno s popunjenim obrascem Prijavnica za poslovni projekt. Student dostavlja prijavnicu u referadu. Mentor ovjerava ocjenu rada u e-indeksu i time je završen postupak ocjenjivanja.

Predviđeno je da Projekt uključuje prikupljanje podataka iz poduzeća. Opterećenje za Poslovni projekt iznosi oko 52 sata.