Poslovni projekt

Poslovni projekt je samostalan studentski rad u kojem student povezuje stečena teorijska znanja, modele i koncepcije i objašnjava kako ih primijeniti u praksi, na konkretan poslovni proces i dionike procesa. Poslovni projekt nije samo poslovni plan nego predstavlja izvještaj o postojećem stanju i predloženi plan za budućnost koji tipično podrazumijeva identifikaciju nekih poboljšanja.

Izradom poslovnog projekta student može planirati poduzeće u budućem razdoblju odnosno prognozirati tržišne uvjete, konkurenciju i prodaju kako bi planirao posao. Poslovni projekt se zadaje studentima pri kraju izvođenja studijskog programa kada je već savladan cjelokupan teorijski dio i kada mentor ocjeni da su preko različitih oblika interakcije s poduzećem i predstavnicima poduzeća (npr. stručna praksa) dovoljno razumjeli i stekli predodžbu kako to izgleda u svakodnevnoj praksi. Poslovni projekt na 25-30 stranica može izvrsno otkriti koliko je student uspješno povezano teoriju i praksu. Spoznaja iz poslovnog projekta o kojoj je izvijestio student (npr. utjecaj dinamičnih cijena na privlačenje kupaca ili kako drugačiji prostorni raspored robe može povećati prodaju) može biti izravan novi input prema poboljšanju operacija u maloprodajnom poduzeću.

Ovaj zadatak je vrlo koristan jer u posljednjem semestru pruža priliku za sintezu stečenog znanja i vještina. Isto tako, izrada projekta zahtijeva kontakt s menadžmentom (predstavnikom) poduzeća. Za predmet projekta može se odabrati:

trgovinsko poduzeće iz maloprodaje;

velika i mala prodavaonica;

lanac prodavaonica;

glavni poslovni proces (npr. nabava robe).

Odabir poduzeća i ostale pojedinosti oko projekta student dogovara s mentorom (nastavnikom sa studija). Predviđeno je da Projekt uključuje prikupljanje podataka iz poduzeća i pisanje projekta što za studenta čini opterećenje od oko 52 sata. Poslovni projekt se mentorira i ocjenjuje. Nosi 3 ECTS boda.