Diplomski rad

Studij završava polaganjem svih ispita, dovršenjem ostalih studentskih obveza te izradom i obranom diplomskog rada (nosi 10 ECTS bodova). Kandidat u dogovoru s mentorom priprema temu diplomskog rada i sastavlja prijavu s prilozima (obrazloženje teme, dispozicija rada, popis literature, izjava o akademskoj čestitosti). Prijava se podnosi online Vijeću diplomskog studija najranije po završetku trećeg semestra studija unutar termina koji uvijek traju desetak dana. Vijeće razmatra prijavu teme i prijedlog sastava stručnog povjerenstva za obranu. Odluka Vijeća o prihvaćanju prijave teme javno se objavljuje na ovom web mjestu. Mentor vodi kandidata tijekom izrade. Po završetku rada, mentor objavljuje na ovom web mjestu datum i mjesto obrane diplomskog rada pred stručnim povjerenstvom. Obrana je javna.

UPUTE za diplomski rad na MeMa

OBRAZAC prijave diplomskog rada (.doc)

Obrane diplomskih radova na MeMa


Obrana JMBAG