Diplomski rad

Studij završava polaganjem svih ispita, dovršenjem ostalih studentskih obveza te izradom i obranom diplomskog rada. Kandidat u dogovoru s metorom priprema temu diplomskog rada i sastavlja prijavu s prilozima (obrazloženje teme, dispozicija rada, popis literature, izjava o akademskoj čestitosti). Prijava se podnosi online Vijeću studija najranije u trećem semestru. Vijeće diplomskog studija razmatra prijavu teme i prijedlog sastava stručnog povjerenstva za obranu. Odluka Vijeća o prihvaćanju teme javno se objavljuje na web mjestu. Mentor vodi kandidata tijekom izrade. Po završetku rada, mentor objavljuje datum obrane diplomskog rada pred stručnim povjerenstvom. Obrana je javna.

Diplomski rad nosi 10 ECTS bodova.