Opis kolegija

Primjena operacijskih istraživanja u maloprodaji

Ovim kolegijem iz područja operacijskih istraživanja nastoje se proširiti sposobnosti kvantitativne analize u maloprodajnim poduzećima. Preko predviđenih nastavnih cjelina studenti će se upoznati s konceptima i metodama operacijskih istraživanja za analitičko rješavanje problema i donošenje optimalnih poslovnih odluka, pri čemu se svaka tema uvodi i obrađuje na temelju praktičnih primjera, posebno iz maloprodaje.

Olakšat će im se razumijevanje modelskog pristupa operacijskim istraživanjima. Osposobit će se za modeliranje praktičnih problema optimizacije u maloprodaji (opskrbi, logistici, marketingu) i upoznati s načinima rješavanja problema uz pomoć računala, te ekonomskom interpretacijom i analizom dobivenih rezultata. Studenti će moći na kraju prepoznati probleme u maloprodaji koje je moguće riješiti metodama operacijskih istraživanja.