Opis kolegija

Maloprodajni marketinški kanali

Marketinški kanali služe za distribuciju roba u maloprodaji. Studenti će se upoznati s najnovijim teoretskim i praktičnim postignućima iz područja ove nastavne discipline i razviti specifične sposobnosti za tu disciplinu i njezinu primjenu u praksi. Moći će po završetku kolegija uspješno i lako klasificirati marketinške kanale, zatim izraditi strategiju maloprodajnih marketinških kanala te argumentirati i povezati marketinške odluke s poslovnom strategijom maloprodavača. Bit će sposobni predložiti i razviti kanale maloprodaje bazirane na Internetu i usporediti koristi od različitih vidova fizičke distribucije robe.