Opis kolegija

Marketinška komunikacija u maloprodaji

Kolegij pokriva područje marketinške komunikacije u maloprodaji. Obrađuje uloge različitih elemenata komunikacijskog programa i specifičnosti promocije u maloprodajnim poduzećima. Studenti će usvojiti znanja potrebna za dizajniranje programa marketinške komunikacije maloprodajnog poduzeća i biti sposobni aktivno sudjelovati u njegovoj provedbi. Upoznat će se s ulogom komunikacije u izgradnji imidža maloprodajnih poduzeća.