Opis kolegija

Osnove europskog tržišnog prava

Cilj je kolegija pružiti studentima temeljna i šira znanja i osigurati da steknu vještine za praktične primjene prava u okviru europskog unutarnjeg tržišta, odnosno tržišta Europske unije i Europskog gospodarskog prostora. Nakon položenog kolegija moći će prepoznati i klasificirati izvore prava Europske unije i temeljna načela prava Europske unije; definirati temeljne značajke slobode kretanja ljudi, kapitala, roba i usluga na unutarnjem tržištu; razlikovati i primjeniti pravila kojima se reguliraju temeljne gospodarske slobode na primjerima u praksi te će biti upućeni u pojedine presude Suda Europske unije u području temeljnih gospodarskih sloboda