Opis kolegija

Zaštita potrošača u maloprodaji

Zaštita potrošača je ekonomsko-pravni koncept širenja prava potrošača u maloprodaji. Cilj je kolegija osposobiti studente da prepoznaju marketinške postupke koji zavaravaju potrošače, negativno djeluju na njihovo iskustvo i imidž trgovca. Također, cilj je da steknu znanja o tome kako integrirati pravila potrošačke politike u maloprodajnu strategiju i svakodnevne marketinške operacije kako bi se smanjio poslovni rizik. Time se stječu napredna znanja o upravljanju poslovnim procesima koji neće ugroziti prava potrošača, njihovo povjerenje u trgovca, sigurnost i zdravlje.

Studenti će steći znanja i vještine kako primijeniti odrednice regulacije potrošačke politike u maloprodajnom poslovanju, zatim kako organizirati marketinške aktivnosti bez rizika od ugrožavanja prava potrošača i kako uvesti nove poslovne prakse prilagođene održivoj potrošnji. Moći će sigurnije i pouzdanije rukovati pritužbama i mehanizmom za rješavanje potrošačkih sporova te širiti prava potrošača uz istovremeno povećanje profitabilnosti.