Opis kolegija

Upravljanje marketingom malih i srednjih poduzeća

Cilj je upoznati studente s najnovijim teoretskim i praktičnim postignućima iz područja upravljanja marketingom malih i srednjih poduzeća i razviti specifične sposobnosti za primjenu discipline u praksi. Studenti će nakon položenog kolegija biti osposobljeni za:

  • analizu marketinga u kontekstu malih i srednjih poduzeća;

  • kritičku analizu snaga i slabosti marketinških aktivnosti malih i srednjih poduzeća;

  • izradu marketinškog plana;

  • provođenje specifične marketinške aktivnosti;

  • predlaganje adekvatne marketinške strategije i taktike u malim i srednjim poduzećima.

Sve to će im olakšati analiza poslovnih slučajeva iz domaće i inozemne prakse