Opis kolegija

Inovacije u maloprodaji

Studente se na ovom kolegiju osposobljava za kvantitativnu analizu potencijala primjene inovacija u maloprodaji. Razvija se njihova sposobnost provedbe analize izvora inovacija iz perspektive maloprodaje. Obradit će se uloga inovacija za pokretanje start-up poduzeća u maloprodaji. Nadalje, kolegij pruža nova znanja kako identificirati i razlikovati vrste i izvore inovacija i na koji način provesti analizu procesa difuzije inovacija na primjeru maloprodaje. Predstavit će se specifičnosti inovacije usluga i implementacije tehnoloških i inovacija poslovnog modela u maloprodaji.

Studenti će biti osposobljeni ocijeniti mogućnosti komercijalizacije inovacija u maloprodaji, razlikovati ključne kategorije inovacija te upoznati se s preduvjetima nužnima za njihov razvoj u praksi.