Opis kolegija

Upravljanje privatnom markom

Polaznici kolegija će usvojiti temeljna znanja i usvojiti koncepcije kao i steći praktičnih znanja potrebna za uspješno upravljanje privatnom markom u maloprodaji. Cilj je kolegija:

  • usporediti značajke privatne i proizvođačke marke;

  • identificirati motive menadžmenta za uvođenje i razvoj privatnih maraka;

  • prikazati proces razvoja i proizvodnje privatnih maraka;

  • klasificirati privatne marke prema vrstama;

  • osposobiti polaznike kako analizirati portfelj privatnih maraka;

  • prepoznati i uputiti ih u nove trendove u upravljanju privatnim markama.