Opis kolegija

Formiranje cijena i profitabilnost maloprodaje

Studenti se na ovom kolegiju osposobljavaju za upravljanje financijskim i marketinškim aktivnostima u praksi koje su nužne za planiranje prodaje i formiranje maloprodajnih cijena. Važno je da nauče kakav je učinak cjenovnih strategija i kako pravilno koristiti tehnike promotivnih cijena. Svrha je da bolje razumiju kakav je utjecaj pojedinih cjenovnih tehnika na marku, kategoriju, profitabilnost i privlačenje kupaca. Time se stječu potrebna znanja za planiranje financijskih i marketinških operacija, a koja će im pomoći da samostalno odlučuju u uvjetima visoke konkurentnosti. Stečeno znanje neophodno je za upravljanje poslovima nabave robe, formiranje maloprodajnih i promotivnih cijena uz pomoć specijaliziranog softwarea i planiranje marketinških aktivnosti u prodavaonici.

Studenti će po završetku predmeta znati kako:

  • upravljati posebnim operacijama u suvremenoj maloprodaji (konvencionalnoj i on-line);

  • (lakše i brže) prepoznati potrebu za primjenom odgovarajućih tehnika promotivnih cijena;

  • postaviti financijske ciljeve prodavaonice i lanca prodavaonica;

  • klasificirati maloprodavače prema cjenovnim strategijama koje koriste;

  • formirati maloprodajne cijene u skladu s planom prodaje i marketinškom strategijom poduzeća;

  • analizirati i raščlaniti strukturu prodajne cijene i bruto marže;

  • primjenjivati različite promotivne cjenovne tehnike za privlačenje kupaca;

  • iskoristiti prednosti strateškog profitnog modela u mjerenju uspješnosti menadžmenta.