Opis kolegija

Menadžment transporta i distribucije

Polaznici će steći znanja o prijevozu u gospodarstvu (mikro i makro perspektiva) pomoću kojih će moći sa stručnog gledišta:

  • objasniti utjecaj transporta na okoliš;

  • analizirati sva važnija pitanja u domaćem i međunarodnom transportnom i opskrbnom lancu, ključna za optimizaciju troškova prijevoza;

  • analizirati sve značajnije uloge prijevoza unutar opskrbnog lanca;

  • dati opći pregled ključnih pojmova i procesa upravljanja rizicima;

  • usporediti strategije upravljanja rizicima i izabrati strategiju najbolju za poduzeće;

  • objasniti strategije transporta i distribucije koje podržavaju strategiju poslovanja;

  • dizajnirati opskrbni lanac koji će optimizirati transportne troškove;

  • formulirati strategije i metode za smanjenje rizika u transportu i distribuciji roba;

  • prepoznati prilike koje nude trendovi i inovacije u transportu i distribuciji.